مطالب توسط adminradwag

تنها ترازوی 8 صفر در دنیا

ماژول توزین MAS.1 با خوانایی d = 0.01 میلی گرم MAS.1 Weighing Module with Readability of d = 0.01 mg MAS.1 یک طراحی کاملاً جدید از مکانیزم الکترومغناطیسی است که در یک محفظه آلومینیومی قرار گرفته است که می تواند در خطوط تولید و سایر سیستم های توزین ادغام شود. آخرین نسخه ماژول انجام اندازه […]

ویدیو

تکنولوژی ساخت ترازوها در کارخانه Radwag ویژگی های ترازو رادواگ سایر ویژگی ها ترازوهای رادواگ مقیاس توده به صورت اتوماتیک و سیستمی Automatic Mass Comparator of UMA Series Automatic Vacuum Mass Comparator AK-4 Automatic Mass Comparator HRP KO Manual Mass Comparator PA-04/H Automatic Feeder Workflow E2R DWM Chceckweigher LD4N System