محصولات

ویدیو

سایر ویژگی ها ترازوهای رادواگ

  • گزارشگیری آسان و قابلیت گرفتن خروجی های متدوال و اتصال به سیستم کامپیوتری نظیر (SAP, Excell,…)

 

 

 

  • فرایند پردازش سریع و دقیق و محاسبات بسیار پیچیده با پردارنده های بسیار قوی compliance & processor

ویژگی های ترازو رادواگ

  • انتخاب هوشمندانه (SMART SELECT)

 

  • تشخیص دقیق (Shock Detection)

مقیاس توده به صورت اتوماتیک و سیستمی

مقیاس توده به صورت اتوماتیک (RMC )

 

مقیاس توده به صورت سیستمی (RMCS)